Human Innovation (HI)

Mens kapitaal is een van de belangrijkste en tevens ook kostbaarste bezittingen die een bedrijf heeft. Kostbaar niet alleen vanwege de salarissen, maar ook vanwege de tijd en het geld die worden besteed aan opleiding en bijscholing. Wat als de ROI van deze investering vele malen hoger kan worden indien op een andere manier met dit kapitaal wordt omgesprongen?

Als er nieuw of extra personeel moet worden geworven, vallen we terug op een beproefde methode, namelijk de vacature. Een stukje proza waarin naast een stuk bedrijfsreclame, in eufemistische bewoordingen wordt verhaalt wat de bedoeling is. Vervolgens aan HR de schone taak om de juiste duizendpoot te vinden, die voldoende opleiding, kennis, ervaring en durf heeft om zo’n functie in te vullen. Realistisch gezien is dit bijna onmogelijk. Mede omdat de verwachting doorgaans niet matchen met de realiteit.

Wat echter, als niet de vacature centraal staat maar de kwaliteit van de mens? Wat als de noodzaak of probleem kan worden opgelost met de persoon of zelfs personen die over de juiste kwaliteit(en) beschik(t)(en)? Dan wordt Human Resource opeens Human Innovation, een nieuwe kijk op en een nieuwe invulling van werk.

Een andere benadering die, mits bedrijven hiervoor openstaan, voor alle betrokken partijen succesvol kan zijn. Enige voorwaarde is de wil om het te doen. Feit is dat medewerkers die vanuit hun kwaliteit, passie en drive werken, bewezen productiever en innovatiever zijn en ook minder ziek. Tel uit je ROI.

Deel via Social Media: