Kompas Voor De Toekomst

Het hebben van passend werk heeft een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling, de sociale status en de erkenning van het individu binnen de maatschappij. Werkloosheid daarentegen leidt op den duur tot vervreemding, verlies van zelfvertrouwen, psychosomatiek en steeds vaker ook totale ontreddering. Het maatschappelijk belang en de economische winst die ontstaat bij een passende hernieuwde participatie aan het arbeidsproces, is niet te onderschatten. Niet alleen voor het individu, de organisatie of bedrijf, maar zeker ook voor de maatschappij als geheel.

Een weerspiegeling van de aard, potentie en intrinsieke motivatie

Hoe logisch het ook klinkt, tot Covid-19 blijkt deze redenering weinig voedingsbodem te hebben. Nu echter, worden we geconfronteerd met een arbeidsmarkt die ligt te kreunen en te steunen onder de nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid waarbij in diverse sectoren duizenden mensen hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen. In de horeca, het (openbaar) vervoer en de luchtvaart bijvoorbeeld. Simpelweg terugvallen op oude beproefde methodieken is geen optie, aangezien deze bewezen onvoldoende effectief blijken te zijn.

Wat wel werkt is inzetten op datgene wat elke mens uniek maakt, namelijk de KernTalenten. Een weerspiegeling van de aard, potentie en intrinsieke motivatie van een persoon, dat middels een test in kaart kan worden gebracht. En omdat deze KernTalenten als het ware deel uit maken van iemands DNA, is de uitslag geen momentopname, maar levenslang bruikbaar!

Sterke kerntalenten zal elk bedrijf alleen maar voordeel opleveren

De uitslag is overigens gender-, cultuur- en taalneutraal en geldig voor alle soorten keuzes: studie (vanaf 14 jaar), beroep, werk, promotie, relaties … enz. En iedereen, van de postkamer tot de directie, kan er gebruik van maken. Sterker nog, zou er gebruik van moeten maken. Bij- en omscholing op basis van sterke KernTalenten zal elk bedrijf alleen maar voordeel opleveren. Je haalt het beste uit ieder persoon waardoor het geleerde beter beklijfd en daardoor efficiënter in de praktijk zal worden gebracht.

Inzetten op KernTalenten betekent ook dat  (ziekte)verzuim afneemt, personeelsverloop vermindert, er een betere loopbaanontwikkeling ontstaat onder medewerkers, de algehele sfeer verbetert, er veel minder burn- en bore-outs toeslaan en de algemene productiviteit toeneemt.

Personal Branding biedt een aantal handvatten die hier nadrukkelijk aan bijdragen

Inzicht hebben in iemands KernTalenten is een. Weten hoe ze optimaal moeten worden ingezet is heel iets anders. Vandaar dat ze geleerd moeten krijgen hoe zij deze nieuw verworven inzichten (verder) kunnen ontwikkelen zodat ze zich anders, beter en effectiever in hun werkomgeving kunnen opstellen. Personal Branding biedt een aantal handvatten die hier nadrukkelijk aan bijdragen. Zo zal iemands persoonlijke effectiviteit toenemen en daarmee ook een duurzame(re) en gezonde(re) inzet.

Uitgangspunt is duurzaamheid, het individuele geluk van werkgevers en werknemers

Centraal staat dus de KernTalentenanalyse. Compleet met een bijbehorend levenslang bruikbaar verslag, met daarin een overzicht van alle energiegevers en -vreters, valkuilen, burn-out en bore-out gevaren alsmede het ontwikkelpotentieel. Daarnaast wordt gekeken op welke manier succesvol kan worden ingespeeld op de nieuwe post Covid-19 markt, waarbij de mens en zijn kwaliteiten én de mogelijkheden van het bedrijf centraal komen staan. Uitgangspunt is duurzaamheid, het individuele geluk van werkgevers en werknemers en een energyboost voor ondernemers en het MKB. Onze aanpak en methodiek kan zowel preventief worden ingezet maar ook als re-integratie variant.

x
Dit traject bestaat uit een KernTalentenanalyse bij Jacqueline Schepers van Achter de Spiegel en zes coachingssessies onder begeleiding van Math Fooij van Avytos.

De kosten voor dit pakket bedragen €1995,- exclusief 21% btw.

Neem voor vragen over een traject op maat contact op, dan kan op basis van persoonlijke wensen een offerte worden opgesteld.