Wat kan je?

Vraag op straat aan willekeurige voorbijgangers wat ze kunnen en wat hun kwaliteiten zijn. De kans is groot dat ze het niet weten omdat ze er nog nooit bij hebben stilgestaan. Of dat ze gewoon niet weten wat met deze vraag bedoeld wordt. En toch, een antwoord op deze vraag is essentieel wil je jezelf als merk, als brand, op een juiste manier in de markt kunnen zetten.

“Kwaliteiten zijn net zo uniek als een vingerafdruk.”

Belangrijk in deze is ook de (spraak)verwarring te adresseren, omdat nogal eens meerdere begrippen door elkaar worden gebruikt:

Kwaliteiten zijn aangeboren persoonskenmerken waarover wij beschikken. Je bent bijvoorbeeld consequent, energiek, loyaal of verbindend. Kwaliteiten zijn persoonsgebonden en net zo uniek als een vingerafdruk. Het zijn die eigenschappen die een persoon het meest typeren.

Waarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld en ons oordeel over onszelf en over anderen filteren. Het zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren.

Wie je nu bent is een optelsom van tal van factoren zoals achtergrond, opvoeding en hetgeen je allemaal hebt meegemaakt. Het heeft je gemaakt tot wie bent. Of althans denkt te zijn. Of in sommige gevallen zelfs wat de buitenwereld “verwacht” te zijn.

“Ken het verschil en begin je personal brand vorm te geven “

Vaardigheden of skills daarentegen heb je niet van nature en moeten derhalve worden aangeleerd.  Hard skills zijn meetbare, functionele of technische vaardigheden zoals rekenen, schrijven of programmeren in een bepaalde taal. Maar ook specifieke vakinhoudelijke kennis op juridisch of fiscaal vlak worden gezien als een harde vaardigheid. Soft skills zijn de zachte, persoonlijke vaardigheden zoals sociale- en communicatieve  vaardigheden of assertiviteit.

Ken jij het verschil en weet je ook per onderdeel aan te geven wat dit voor jou betekent? Dan ben je niet alleen hard op weg om een duidelijk beeld te krijgen wie jij als persoon bent. Je bent ook duidelijk vorm aan het geven aan jouw personal brand.

Benieuwd naar jouw kwaliteiten, waarden en skills? Neem dan contact op.