Wat wil je?

Wil je de vraag “Wat wil je?” echt goed kunnen beantwoorden? Dan zal je eerst antwoord moeten geven op die andere vraag, namelijk “Waarom doe je nu wat je doet?”. De een is namelijk onlosmakelijk verbonden met de ander. De “waarom”-vraag vormt namelijk de basis. Heb je deze goed in de beton staan, kun je verder gaan bouwen. Maar als je hier geen overtuigend antwoord op kunt geven, hoe ga je dan anderen, werkgevers bijvoorbeeld, overtuigen om juist voor jou te kiezen?

“Iedereen weet wat hij doet. Een gedeelte weet hoe ze het doen. Maar weinigen weten waarom ze het doen.”

Het “waarom” kan heel basaal zijn in de zin dat het om geld draait. Omdat daarmee de rekeningen kunnen worden betaald of juist omdat het zoveel opbrengt. Het kan ook ontstaan uit een ideaalbeeld dat van kinds af aan is gekoesterd. “Mijn grootvader en vader zaten bij de brandweer. Ik ben ermee opgegroeid. Voor mij vanzelfsprekend dat ik ook bij de brandweer zou gaan.”

Voor het gros van de mensen echter is het “waarom” er zo ingeslopen. Ze hebben er niet bewust over nagedacht. Het is op hun weg gekomen en ze hebben het met twee handen aangepakt. Zonder er verder bij na te denken.

“Het antwoord op de “waarom”-vraag kan best confronterend zijn.”

Als vervolgens een echt antwoord gegeven moet worden op de “waarom”-vraag, zal dit doorgaans een wollig verhaal zijn waar je feitelijk niet wijzer van wordt.

Simon Sinek, bekend van het golden circle concept, laat op een eenvoudige manier zien waarom “waarom” zo belangrijk is. Het is dan ook niet vreemd dat deze benaderingswijze niet alleen opgaat voor bedrijven en producten.

Sta je echt stil bij de vraag en probeer je te achterhalen hoe de vork in de steel zit, dan kan de conclusie best confronterend zijn. Niet in negatieve zin maar juist in de zin dat je gaat beseffen welke mogelijkheden en kansen er bestaan als je een ander perspectief durft te kiezen.

Benieuwd naar jouw antwoord op de “waarom”-vraag? Neem dan contact op.