Overgekwalificeerd!?

overgekwalificeerd

Het is al vaker geopperd. Vanaf een bepaalde leeftijd krijg je geen promotie meer maar een demotie. Een bewuste stap terug in je carrière zodat je, in een wat rustiger vaarwater, je tijd tot aan  je pensionering kunt overbruggen. Zoals met veel ideeën het geval, is de initiële reactie positief. Totdat … het in praktijk moet worden gebracht. Want dan verschijnen er opeens de nodige beren op de weg. Zo ook in dit geval. Heb je als eens als 50 plusser geprobeerd een andere baan te krijgen? Ze zijn er, de banen. Stapels. Dat is geen probleem. Maar blijkbaar in mindere mate voor ouderen. Want die hebben gewoon te veel kennis. Die zijn overgekwalificeerd en daardoor bij voorbaat niet geschikt!

Het lijkt het nieuwe woord van het jaar te zijn. ‘Overgekwalificeerd’. Steeds meer oudere werkzoekenden zo blijkt,  worden met dit woord geconfronteerd op het moment dat zij solliciteren. Maar wat betekent het eigenlijk? Dat je daadwerkelijk te veel ervaring hebt voor de baan waarop je solliciteert? Of is het gewoon een verkapte vorm van leeftijdsdiscriminatie? Of ben je als oudere gewoon te duur en is het voor een werkgever makkelijker een jongere aan te nemen en die te kneden in de gewenste vorm.

Hoeveel ambitie je ook hebt, op een gegeven moment in je leven kom je tot het besef dat het zo wel genoeg is. En dan heb ik het niet over de uitzonderingen die tot in lengte van dagen door willen gaan. Nee, ik heb het over die groep mensen die, om welke reden dan ook, bewust gas willen terugnemen. Fysiek maar ook mentaal. Maar die nog steeds hun steentje willen bijdragen aan een bedrijf  in de vorm van hun rijke ervaring.

En daar ontstaat nu juist de frictie. In tegenstelling tot de ‘populaire’ beelden, zijn ouderen best bereid om minder te verdienen. Ze zijn er ook niet op uit om het zittend management de les te lezen of hun te intimideren. Zij willen juist helpen en reiken het jongere management de hand. Maar het is duidelijk wel een two way street. Als de ene wil maar de andere niet is het snel over en gedaan. En dat laatste komt helaas nog te vaak voor.

Dat in een afwijzing een woord als ‘overgekwalificeerd’ wordt gehanteerd, is een vreemde maar tevens ook interessante gewaarwording. Het woord is eigenlijk een compliment in die zin dat je wordt geprezen voor het feit dat je over veel kwaliteiten en talenten beschikt. Het geeft echter tevens ook nadrukkelijk aan dat de werkgever in kwestie onwetend is over het potentieel dat hij nu de deur wijst. Een potentieel dat hem veel geld had kunnen opleveren.

Deel via Social Media: