Alweer een afwijzing!

Het gaat goed met de BV Nederland. En dat merk je onder andere aan het toenemend aantal vacatures én natuurlijk aan de dalende werkloosheid. Deze is volgens cijfers van het CBS in de afgelopen maanden met gemiddeld 9 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in februari bijvoorbeeld uit op 473 duizend of te wel 5,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden van dit jaar zelfs met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen!

Als je dit zo leest sta je er niet bij stil dat er nog steeds een andere werkelijkheid bestaat. Eentje die zich afspeelt in de provincie. Want hoe goed de landelijke cijfers ook mogen zijn, ze vormen geen afspiegeling van hetgeen zich in bijvoorbeeld Drenthe, Zeeland of Limburg afspeelt. Daar namelijk zijn de cijfers nog niet zo rooskleurig. Daar zie je juist dat bepaalde groepen, waar onder de 45 plusser, het nog steeds moeilijk hebben om een voet tussen de deur te krijgen. Daar regent het nog steeds afwijzingen.

Frustratie alom natuurlijk. Je voldoet volledig aan de gestelde eisen. Je hebt bakken met ervaring, kennis en kunde. En toch, valt hij weer op de mat. “Helaas moeten wij u mededelen dat de keuze niet op u is gevallen. Uw medekandidaten sluiten qua werkervaring en/of opleiding beter aan bij het door ons opgestelde functieprofiel”.

Mooie volzinnen die echter niet de werkelijk redenen aangeven waarom jij wordt afgewezen. En dat is natuurlijk wel wat voor jou belangrijk is. Je wil leren van je “fouten” en “onvolkomenheden” zodat je er bij een volgende sollicitatie rekening mee kunt houden.

Het is best wel een vreemde situatie waarin we zijn terecht gekomen. Aan de ene kant schreeuwen werkgevers om nieuw personeel terwijl aan de andere kant mensen met een gedegen opleiding soms al jaren langs de kant zitten. Pure kapitaal vernietiging.

Of zou het ook anders kunnen? Door bijvoorbeeld mensen, ongeacht hun leeftijd en opleiding, te matchen met beschikbare functies die bij hun passen. En daarbij niet te kijken naar wat de kandidaat allemaal mist, maar veel meer uit te gaan van aanwezige kennis en (levens)ervaring. Veel meer kijken dus naar hoe je iemand wel geschikt kunt maken.

Deel via Social Media: