Hoe betrouwbaar is het CBS?

Het vreemde van cijfers is dat je ze op meer dan één manier kunt uitleggen. Afhankelijk van het kader waarin ze worden geplaatst, kan dit andere uitkomsten opleveren. Soms zijn de verschillen klein, soms ook groter.

Neem een simpel voorbeeld. Een bedrijf wil weten hoeveel bezoekers de site bezoeken. Als niet gedefinieerd wordt dat met bezoekers uitsluitend mensen van buiten het bedrijf bedoeld worden, zal het interne verkeer ook worden meegeteld. Als er geen splitsing wordt aangebracht tussen beide groepen, dan zal het totaalcijfer vervuild zijn en dus niet het exacte aantal externe bezoekers weergeven.

Een ander voorbeeld waar vaker onenigheid over ontstaat zijn de werkloosheidscijfers. Hoor je niet tot deze groep, dan neem je deze informatie als waarheid aan. Ben je echter zelf werkloos dan ontstaan er toch hier en daar vraagtekens. Zeker als je hoort dat binnen jouw doelgroep segment veel mensen een baan hebben gekregen, terwijl dit beeld niet past bij hetgeen jij zelf ervaart en in jouw netwerk ziet.

De vraag in deze is dus niet hoe betrouwbaar is het CBS, maar welke kaders worden gehanteerd waarbinnen de cijfers worden getoond. Hoe duidelijker deze kaders worden afgebakend, hoe beter de cijfers matchen met de beleving van de werkelijkheid en hoe beter deze zullen worden ontvangen.

Deel via Social Media: