Is een sollicitatiegesprek nog wel van deze tijd?

Als we om ons heen kijken zien we dat we in een wereld leven die met de dag dynamischer wordt. Innovaties en technische ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Onze digitale voetafdruk wordt steeds groter. De hoeveelheid data die als gevolg daarvan wordt opgeslagen, groeit exponentieel. En toch, ondanks deze groeiende berg aan gegevens is er nog steeds een sollicitatiegesprek nodig. Een gesprek met een, twee, drie of soms zelfs met vier personen. Mensen die namens het bedrijf waar jij wil gaan werken, gaan beoordelen of jij DE geschikte persoon bent die zij als toekomstige collega kunnen begroeten.

Daar zit je dan. Aan tafel in een vreemde omgeving met mensen die elkaar niet kennen. Het enige dat ze gemeen hebben is het CV en datgene wat ze over elkaar gegoogeld hebben.

En dan komt het. “Vertel eens iets meer over jezelf”. “Waar zie je jezelf in vijf jaar”. “Noem eens drie positieve en negatieve eigenschappen van jezelf”. Drie voorbeelden van vragen die zeker gesteld kunnen worden. Vragen die erop gericht zijn om de persoon achter het curriculum vitae beter te leren kennen.

De intentie is helder. Maar het veelal korte tijdframe van soms een half uur, waarin dit moet plaatsvinden, doet bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. Is het überhaupt mogelijk om dit objectief voor elkaar te krijgen?

JA, zegt de een. Er zijn onderzoeken naar gedaan en de mensen in kwestie weten wat ze moeten vragen en waar ze op moeten letten. Absoluut niet zegt de ander. Mensen denken namelijk in beelden. Als we iemand de eerste keer ontmoeten ontstaat een subjectief gevoel dat vaak in de praktijk moet worden bijgesteld.

Is een psychologische test dan wellicht de oplossing? Of een hands-on praktijkoefening van een halve of hele dag? Of zullen we toch maar het sollicitatiegesprek handhaven? Maar dan wel in een andere vorm wellicht. Bij een onafhankelijke derde partij bijvoorbeeld om zodoende de objectiviteit van de uiteindelijke keuze te waarborgen.

Deel via Social Media: