Wie helpt ons uit de brand?

helpenMet een aantrekkende economie staan werkgevers te springen om personeel. In bepaalde sectoren zoals de zorg en de horeca hebben ze met grote spoed nieuwe handjes en voetjes nodig. En dan spreken we niet over een paar. Het blijken er vele duizenden te zijn. Een aantal dat de komende jaren alleen maar zal toenemen, zo zijn de verwachtingen. Maar waar halen we die mensen allemaal vandaan?

Een geluid dat je steeds vaker hoort is de thuiszittende 45 plusser weer van stal te halen. Deze groep mensen kan door de bot genomen terugkijken op een productief arbeidsverleden waar ze veel kennis en kunde hebben opgedaan. En ze zijn bereid zich in te zetten om opnieuw deel uit te maken van het arbeidsproces. De vraag in deze is alleen of de werkgevers hierin mee willen gaan.

Een aantal jaren geleden, tijdens de recessie, werden grote groepen vakbekwame mensen juist met bosjes ontslagen als gevolg van kortzichtigheid van overheid en werkgevers. Dat mag achteraf best gezegd worden. Centraal stonden immers de bezuinigen op personeel. Een adagio dat door iedereen omarmd werd. “Dure en trage ouderen” werden ingeruild voor dynamische en goedkope jongeren. De gevolgen van deze kapitaalvernietiging beginnen nu steeds duidelijker te worden, namelijk een toenemend gebrek aan specialisten.

Elke recessie, zo laat de geschiedenis zien, wordt steeds weer gevolgd door een conjunctuur. In plaats dus van personeel te ontslaan zou deze periode juist gebruikt moeten worden om te investeren in nieuwe kennis en technologieën. Had dit plaatsgevonden, was niet alleen het kennisniveau van het bestaande personeel geoptimaliseerd. Er zou ook voldoende tijd en ruimte zijn geweest om 45 plussers uit andere sectoren te kunnen omscholen.

Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat dingen beslist anders hadden kunnen worden aangepakt, mogelijk met een beter resultaat als gevolg. Feit is dat werkgevers in bepaalde sectoren met een probleem zitten terwijl er in de groep van werkzoekende 45 plussers mensen zitten die dit (deels) kunnen verhelpen.

Is dit een realistische oplossing? De een zegt wel, de ander niet. Zolang we echter blijven touwtrekken tikt de tijd verder en wordt de noodzaak alsmaar groter.

Deel via Social Media: